Κέρκυρα και Παξοί

Διαδρομές στην Κέρκυρα και στους Παξούς με το BMW GS650 τον Αύγουστο του 2006.