Πράμαντα - Τζουμέρκα

Δεκαεφτά άτομα στα Πράμαντα για rafting στον Καλαρίτικο και τον Άραχθο. Φωτογραφίες από την Άρτα, τα Πράμαντα, το καταφύγιο στα Πράμαντα, τους Καλαρρύτες, το Συρράκο, τον Άραχθο και μερικές από τη διαδρομή.