Αυτή είναι η ελληνική μετάφραση των Οδηγιών για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Παγκόσμιου Ιστού 1.0, οι οποίες αποτελούν επίσημη Σύστατη της Κοινοπραξίας για τον Παγκόσμιο Ιστό (World Wide Web Consortium - W3C). Το πρωτότυπο έγγραφο βρίσκεται στη διεύθυνση http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT.